Korzyści

Korzyści z uzysykania Świadectwa Wiarygodności Produktu dla Firmy:

  • Uwiarygodnienie produktu w oczach klienta
  • Potwierdzenie uczciwości rozwiązania przez niezależnych ekspertów
  • Wskazanie możliwych obszarów dla zwiększenia zaufania wśród klientów
  • Działanie z zakresu polityki CSR w firmie, co korzystnie wpływa na wizerunek całej firmy
  • Zwiększenie sprzedaży produktu z certyfikatem wiarygodności
  • Przewaga konkurencyjna nad produktami innych firm
  • Gotowość na wdrożenie przyszłych dyrektyw UE nakładających na firmy obowiązek ujawnienia wysokości prowizji
  • Postawa Fair wobec rynku, co z pewnością w średnim terminie przełoży się na pozytywny wizerunek i lepsze wyniki finansowe;
  • Wsparcie szlachetnej inicjatywy na rynku finansowym