Certyfikowany Doradca Finansowy

Europejska Federacja Doradców Finansowych €FFP Polska to niezależne stowarzyszenie międzynarodowe działające na rzecz rozpowszechniania i potwierdzania wysokich standardów wykonywania zawodu Doradcy Finansowego. €FFP Polska powstała w 2007 roku jako organizacja partnerska niemieckiej €uropejskiej Federacji Profesjonalistów Finansowych z siedzibą w Bad Homburg. Federacja zrzesza obecnie 130 członków. Certyfikaty €FFP Polska posiada już ponad 2000 osób z całej Polski.

€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska jest oficjalnym partnerem, organizacją akredytowaną i zrzeszoną w ramach FECIF (Europejska Federacja Doradców i Pośredników Finansowych). Jesteśmy reprezentantem idei FECIF w Polsce, w zakresie doradztwa finansowego.

W 2010 roku dzięki staraniom €FFP Polska na listę zawodów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpisano zawód Doradcy Finansowego pod numerem 241202.

Doradca Finansowy, według €FFP Polska to wszechstronnie wykształcony specjalista, którego celem jest ochrona majątku i bezpieczeństwo finansowe Klienta, poprzez analizę jego potrzeb, dobór produktów do realizacji celów finansowych, zapewnienie płynności finansowej oraz przygotowanie Klienta do skorzystania z usług instytucji finansowej. Doradca Finansowy nie jest Pośrednikiem Finansowym.

Stowarzyszenie czynnie uczestniczy we wszelkich inicjatywach i przedsięwzięciach, którym bliska jest idea edukacji społeczeństwa, w zakresie nie tylko planowania i zarządzania finansami osobistymi ale również standaryzacji zawodu Doradcy Finansowego. Ważne jest też określenie jego roli informacyjnej, edukacyjnej i doradczej, mającej na celu bezpieczeństwo finansowe społeczeństwa.