Kontakt

Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska
(€uropean Federation of Financial Professionals Polska)

ul. Sabały 60/17
02-174 Warszawa
Tel.: 507 088 523
E-mail: info@effp.pl