EFFP Polska
 Europejska Federacja Doradców Finansowych  Polska (www.effp.pl)  to  niezależna  organizacja certyfikująca Doradców Finansowych. EFFP Polska na bieżąco uczestniczy w tworzeniu nowych standardów rynkowych w zakresie jakości doradztwa oraz  podnoszenia wiedzy finansowej.

Jednym ze sztandarowych  programów EFFP POLSKA jest nadawanie Świadectw Wiarygodności Produktów Finansowych. W dzisiejszych czasach, gdy na rynku dostępne są niezliczone ilości kolejnych produktów finansowych, za którymi stoją umowy,  regulaminy, ogólne warunki ubezpieczenia, procedury i charakterystyki, Klientowi trudno jest zrozumieć zawiłe dokumenty często pisane niewielkimi literami.

Zadaniem Świadectwa Wiarygodności Produktu jest wskazanie wiarygodności produktu, z którego zamierza skorzystać Klient lub który jest elementem procesu doradztwa finansowego. Podstawowymi kryteriami przy ocenie usługi i produktu finansowego są:

- zrozumiałośc zapisów w umowach
- poziom precyzji zdefinowanych pojęć (brak dowolności interpretacji)
- zgodnośc zapisów z obowiązującymi zapisami prawa
- mozliwośc wpływania Klienta na treść (zawartość) zapisów umowy
- uczciwośc intencji dostawcy produktu przy formułowaniu zapisów umowy

Rolą Stowarzyszenia nie jest rekomendacja produktu finansowego. Każdy produkt czy usługa ma swoje charakterystyczne cechy, które pasują do określonych Klientów i ich potrzeb. Rola  doboru odpowiedniego produktu leży po stronie Doradcy Finansowego. Świadectwo Wiarygodnosci produktu określa w jakim stopniu dokumentacja produktu czy usługi jest czytelna i czy nie wprowadza Klienta w błąd.